கருமாரி அம்மன் கோவிலும் கணக்கு மார்க்கும் – சென்னை நாட்கள்.

1970களில் நாங்கள் மதராசுக்கு குடியேறியதைப்பற்றியும், வெங்கடேஷும், சிவாஜியும் எப்படி நண்பர்களானார்கள் என்பதைப் பற்றியும் முந்தைய சில பதிவுகளில் குறிப்பிட்ருந்தேன். நாங்கள் ஒரே குடியிருப்பில் (postal colony) வசித்துவந்தோம் மற்றும் ஒரே வகுப்பில் பயின்று வந்தோம் (VII A). VII A Vs VII C – My First Cricket Match பெரிய நகரத்திற்க்கு வந்த சந்தோஷம் வெகு நாளைக்கு நிலைக்கவில்லை. பழைய பதிவில் சொன்னனது போல் அஞ்சுகம் பள்ளி, 'நல்ல பள்ளி - கண்டிப்பு நிறைந்த பள்ளி'... Continue Reading →

Advertisements

Gushing Joy of Happy Diwali.

சித்திரப் பூ போலே சிதறும் மத்தாப்பு தீயேதும் இல்லாமல் வெடித்திடும் கேப்பு The biggest contribution of WhatsApp, perhaps, is posting all nostalgic stuff at an alarming pace. This feverish posting reaches a crescendo during Diwali where everyone posts how good Deepavali was during their childhood days. Whatever you thought of writing, is already posted and forwarded a million... Continue Reading →

Pathu Chetti – Thi Janakiraman

Every religion emphasises the need to 'give.' This story, one of my favourites from Thi Jaa, provides an insight into 'joy of giving.' Read on Pathu Chetti - பத்து செட்டி தி. ஜானகிராமன். Pathu Chetti was just walking past our house. His dhoti has seen good days. The towel on his shoulder was dirty. He was... Continue Reading →

Complaint – Thi Janakiraman

We all complain, nowadays, about the food dished out by the airlines; about the plastic trays, the aseptic smell, the quantity and taste. The reason could be the food served by Indian Railways have improved. Anyone who travelled long distance and did not have the luxury to pack food from home, would have tasted the... Continue Reading →

What Should I Tell Father – Asokamitran.

Asokamitran became one of the most influential writers in Tamil literature. A prolific writer, he began writing in 1953 and produced more than 200 short stories, eight novels and 15 novellas. His novels on the celluloid industry, 'The Star Crossed' and 'Manosarovar' are all time classics. He portrayed the struggling urban middle class in most... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑