கருமாரி அம்மன் கோவிலும் கணக்கு மார்க்கும் – சென்னை நாட்கள்.

1970களில் நாங்கள் மதராசுக்கு குடியேறியதைப்பற்றியும், வெங்கடேஷும், சிவாஜியும் எப்படி நண்பர்களானார்கள் என்பதைப் பற்றியும் முந்தைய சில பதிவுகளில் குறிப்பிட்ருந்தேன். நாங்கள் ஒரே குடியிருப்பில் (postal colony) வசித்துவந்தோம் மற்றும் ஒரே வகுப்பில் பயின்று வந்தோம் (VII A). VII A Vs VII C – My First Cricket Match பெரிய நகரத்திற்க்கு வந்த சந்தோஷம் வெகு நாளைக்கு நிலைக்கவில்லை. பழைய பதிவில் சொன்னனது போல் அஞ்சுகம் பள்ளி, 'நல்ல பள்ளி - கண்டிப்பு நிறைந்த பள்ளி'... Continue Reading →

Gushing Joy of Happy Diwali.

சித்திரப் பூ போலே சிதறும் மத்தாப்பு தீயேதும் இல்லாமல் வெடித்திடும் கேப்பு The biggest contribution of WhatsApp, perhaps, is posting all nostalgic stuff at an alarming pace. This feverish posting reaches a crescendo during Diwali where everyone posts how good Deepavali was during their childhood days. Whatever you thought of writing, is already posted and forwarded a million... Continue Reading →

Pass, Gate Pass and Naa Pass

Two instances triggered this blog; the first one was a joke which came in WhatsApp which went something like this: "Announcement in a SCHOOL "Students who've Parked their cycles in front of d Gate, Plz move their cycles to the Parking area !!" After 30 mins another announcement: "The 400 students who went to move... Continue Reading →

Ijaazat – Stories from Waiting Rooms.

Last week I watched the movie 'Ijaazat' (permission) from my movie collection; one of the things in my 'bucket list' is to watch the best movies at leisure and write about them. Produced during the end of Golden Era of parallel cinema (period defined by me - from mid seventies to late eighties) the movie... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑